Lite tankar om Risveden

Liten historik


Abborresjöns fiskevårdsförenings vatten ligger inom det c:a 22 km2 stora Risvedenområdet, alltjämt en av Västsveriges största vildmarker, full av mossar, sjöar och hällmarker, ställvis röjd och odlad.


Under de senaste femton åren har så kallad kalhuggning mer och mer påbörjats tyvärr. Delar av Risveden, t ex Klevsjöområdet och Ramdalen vid Skäfthult påminner mycket om "Trollliven". Naturvännerna vill gärna få detta område fridlyst innan skogsbruk och sommarstugor blir för närgångna.


Sjöar, såsom Stora Kroksjön, Abborresjön och Tinnsjön är bland de finaste vatten vi har i denna del av landet. Domänverket har välvilligt aktat de närmaste omgivningarna runt Stora Kroksjön under sina skogsavverkningar och Ale kommun har här möjlighet att ingripa och rädda området för kommande släkten.


Risvede- Myrkvid, som det tydligen fordom kallades, har omtalats långt in i en grå forntid. Vid c:a 1000-talets mitt genomkorsades Myrkvid av Styrbjörn Starke (jombsviking) bl a, efter att ha landat vid kusten med 1200 skepp, vilka han lät bränna innan han begav sig mot Fyrisvallarna där han besegrades av svenske kungen Erik Segersäll. Uppgifterna om detta nedtecknades först ett par århundraden senare enligt isländsk litteratur och de s.k. Styrbjörns pattr.


Under 14- 1500-talet och även 1600-talet har krigshandlingar förekommit i Risveden. Här var ju gränsland och gränsfejder var så gott som en daglig företeelse. Om-rådet var sedan länge fruktat för både rovdjur och stigmän.


Det är alltså i en sägenomspunnen mark föreningen har sina vatten och här har sportfiskarna faktiskt ett eldorado. Genom att området ligger så nära städerna Göteborg, Kungälv och Alingsås, med numera utmärkta bilvägar, är det lätt åtkomligt.


Bebyggelsen i själva Risveden är av ringa omfattning och var nod betydligt större för 3-4000 år sedan, vilket de olika gravplatserna vittna om. Det finns bl a ett femtiotal rösen i närheten av Hällebäckahult. Flintredskap har hittats och även av trädstammar urholkade kanoter.


Du kan tänka på detta när du står med ditt flugspö, att just där stod kanske en skinnklädd yngling för 4000 år sedan med en rev av sena och en krok av ben eller flinta.


(Nils Danielson)


Här hittar du oss


Rolf Gustavsson   0706-36 90 24

Jerker Andersson 0739-41 94 44

Kristian Sjögren   0737-66 25 31


E-post: styrelsen@abborresjon.se

Facebook: Abborresjöns fiske


Abborresjön f.v.f.

Box 3029

449 14 Alafors


Ranneberg, Kollanda

Älvängen 446 95


Bankgiro 378-9930Karta till sjöarna ligger under menyn Våra vatten


Information om försäljning av fiskekort fins under menyn Fiskekort 

GPS koordinater

Klubbstugan:

57 56’57.57”N 12 16’28.9”E


Kroksjön och Abborresjön: 

57 57’21.6”N 12 17’08.5”E


Ottersjön:     

57 57’22.3”N 12 18’22.7”E


Böljesjön:

57 54’41.0”N 12 14’40.2”E