Fiskeregler

Fiskeregler


Allmänna fiskebestämmelser


Innan du börjar fiska

 

Fiske får inte ske före du tagit del av lagar och reglerna för det vatten du tänkt fiska i.


Fiskesäsongen pågår under tiden 1 maj - 31 okt.
Från och med säsongen 2020 får även dyngnskortsineinehavaren fiska under tiden

1 maj - 31 okt.
Desa  regler har till syfte att skapa ett
rättvist och trevligt fiske för alla som gästar våra fiskevatten.

  • Tillstånd att fiska inom Abborresjöns Sportfiskes vatten har den som köpt fiskekort med aktuell giltighet.

  • Fiskekorten skall medföras vid fiske och vid anmodan uppvisas för tillsynsman.
  • Högst 3 laxartade fiskar får avlivas per fiskekort.
  • Kortet är förbrukat efter dess kvot är uppfylld.
  • Önskas forts fiske bedrivas måste nytt kort kort lösas.
  • Barn ej fyllda 18 år får fiska gratis i sällskap med vuxen, barn fiskar på dennes kvot.
  • Vadning är tillåten.

  • Fiskekortsinnehavaren är skyldig att informera sig om gällande bestämmelser och fiskeregler.
  • Överträdelser av dessa fiskeregler medför att rätten till fiske omedelbart förverkats och leder i allmänhet till polisanmälan.

Fiskevatten, Fiskemetod

Stora Kroksjön


I sjön finns förutom Regnbåge ett litet bästånd med fjällröding och ett litet bästånd med stationär vild öring.

Denna lilla öringstam försöker vi genom aktiv fiskevård att bygga upp till ett fiskbart bestånd. För att datta arbeteskall lyckas krävs att all öring hanteras varsamt och återisätts.


Alla öring i Stora Kroksjön är fredad och skall sättas tillbaka.


Fiskesätt:

 • Endast flug- och spinnfiske är tillåtet.
 • Med spinnfiske avses endast traditionellt spinnfiske med spö lina och drag.
 • Med spinnfiske avses endast traditionellt spinnfiske med spö, lina och dra, ej plastkulor eller bombarda.
 • I samband med rörligt spinnfiske får en upphängare (flugtafs) användas framför draget.
 • Endast fiske med ett spö och från land.
 • Vadning är tillåtet.

Abborresjön


Detta är vår flytrings sjö där flytringsfiske är tillåtet hela säsongen utom 1 Maj. Med flytringsfiske menas traditionell flytring med simfötter. Inga andra flytredskap är tillåtna. 

Flytringsfiskare lämnar företräde till de som fiskar från land.

I sjön finns förutom Regnbåge även ett litet bestånd med stationär öring.


Alla öring i Abboresjön är fredad och skall ovilkorligen sättas tillbaka.


Fiskesätt:

I sjön finns förutom Regnbåge ett litet bästånd med fjällröding och ett litet bästånd med stationär vild öring.

Denna lilla öringstam försöker vi genom aktiv fiskevård att bygga upp till ett fiskbart bestånd. För att datta arbeteskall lyckas krävs att all öring hanteras varsamt och återisätts.


Alla öring i Abborresön är fredad och skall sättas tillbaka.


Fiskesätt:

 • Endast flug- och spinnfiske är tillåtet.
 • Med spinnfiske avses endast traditionellt spinnfiske med spö lina och drag.
 • Med spinnfiske avses endast traditionellt spinnfiske med spö, lina och dra, ej plastkulor eller bombarda.
 • I samband med rörligt spinnfiske får en upphängare (flugtafs) användas framför draget.
 • Endast fiske med ett spö och från land.
 • Vadning är tillåtet.


Ottersjön


Detta är vår familjesjö där är mete, flugfiske, bombarda och spinnfiske tillåtet. Dock ej levande betesfisk eller powerbait

 

Fiskesätt

 • Spinn, flugfiske,
 • Bombarda och mete med agn är tillåtet,
 • Plastkula är tillåtet
 • Levande betesfisk eller powerbait får inte användas.Böljesjön


Är en fin liten sjö där enbart flugfiske är tillåtet.Fiskesät

Endast traditionellt flugfiske tillåtet d v s med flugspö, fluglina, tafs och fluga. INGET annat.

Här hittar du oss


Rolf Gustavsson   0706-36 90 24

Jerker Andersson 0739-41 94 44

Kristian Sjögren   0737-66 25 31


E-post: styrelsen@abborresjon.se

Facebook: Abborresjöns fiske


Abborresjön f.v.f.

Box 3029

449 14 Alafors


Ranneberg, Kollanda

Älvängen 446 95


Bankgiro 378-9930Karta till sjöarna ligger under menyn Våra vatten


Information om försäljning av fiskekort fins under menyn Fiskekort 

GPS koordinater

Klubbstugan:

57 56’57.57”N 12 16’28.9”E


Kroksjön och Abborresjön: 

57 57’21.6”N 12 17’08.5”E


Ottersjön:     

57 57’22.3”N 12 18’22.7”E


Böljesjön:

57 54’41.0”N 12 14’40.2”E