Allemansrätten


Allemansrätt och allemansvett


Den svenska naturen står öppen för oss alla - du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller.

Observera att det inom naturskyddade områden kan finnas ytterligare inskränkningar av allemansrätten. I vissa områden kan också kommunala ordningsföreskrifter gälla, till exempel om tältning. Kontakta respektive kommun för information.


Rör dig i naturen men var varsam och stör inte

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. Tomt, som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

Du som rider måste vara extra försiktig. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över ömtåliga marker. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet.

Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen. Stäng grindar efter dig så att boskap inte kommer lös.


Inga motorfordon i terrängen

Det finns ingen "motoriserad allemansrätt". Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, mc, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. På enskilda vägar som är avstängda för motortrafik är det inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Du kan normalt parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot trafikregler, skadar marken eller stör markägaren. Men stå inte så att du blir en fara för trafiken eller hindrar någon att komma fram.


Camping

Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen.

Eldning

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) om du är osäker om vad som gäller. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.


Ta med skräpet

All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig. Tänk på att inte lämna kvar engångsgrillen - den skräpar ner länge och kan utgöra brandfara.


Blommor och bär

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från levande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas.


Hundar

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars - 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.