Fiskeregler
Abborresjöns sportfiske
DSC03261AFFomslag2
DSC08224a
DSC06466a
012-1e
DSC08242a
20190822_231901b
DSC02551b
GoldenmorningA
154b

Abborresjöns sportfiske


Allmänna fiskebestämmelser

Fiskesäsongen pågår under tiden 1 maj - 30 sep

För innehavare av säsongkort/familjekort 1 maj - 31 okt

Dessa bestämmelser och regler har till syfte att skapa ett  

rättvist och trevligt fiske för alla som gästar våra fiskevatten.

Tillstånd att fiska inom Abborresjöns Sportfiske har den som köper fiskekort med aktuell giltighet.

Fiskekorten skall medföras vid fiske och vid anmodan uppvisas för tillsynsman. Högst 3 laxartade fiskar får avlivas per fiskekort.

Kortet är förbrukat efter dess kvot är uppfylld. Önskas fortsatt fiske bedrivas måste nytt kort lösas. Barn ej fyllda 18 år får fiska gratis i sällskap med vuxen, som löst kort, på dennes kvot.

Vadning är tillåten.

Fiskekortsinnehavaren är skyldig att informera sig om gällande bestämmelser och fiskeregler. Överträdelser av dessa fiskeregler medför att rätten till fiske omedelbart förverkats och leder i allmänhet till polisanmälan.

Fiskevatten, Fiskemetod

Stora Kroksjön


I sjön finns förutom Regnbåge ett litet fint bestånd med fjällröding och ett litet bestånd med stationär vild öring.

Denna lilla öringstam försöker vi nu genom aktiv fiskevård att bygga upp till ett fiskbart bestånd för våra gäster om några år.


All öring i Stora Kroksjön är därför fredad och skall sättas tillbaka.


Fiskesätt:

Endast flug- och spinnfiske tillåtet, upphängarfluga framför draget är tillåtet vid spinnfiske.


Med spinn avses endast traditionellt spinnfiske med spö, lina och drag, ej plastkulor eller bombarda.


Abborresjön


Detta är vår flytrings sjö där flytringsfiske är tillåtet hela säsongen utom 1 Maj. med flytringsfiske menas traditionell flytring med simfötter. Inga andra flytredskap är tillåtna som tex flytponton, båt eller annan flytfarkost.

Flytringsfiskare lämnar företräde till de som fiskar från land.

I sjön finns förutom Regnbåge även ett litet bestånd med stationär öring.


All öring i Abboresjön är fredad och skall ovilkorligen sättas tillbaka.


Fiskesätt:

Endast flug- och spinnfiske, vid spinnfiske är det tillåtet med upphängarfluga framför draget.

Med spinn avses endast traditionellt spinnfiske med spö, lina och drag, ej plastkulor eller bombarda.

Fiske från flytring är tillåtet.


Ottersjön


Detta är vår familjesjö där är mete, flugfiske, bombarda och spinnfiske tillåtet.

Det finns en brygga och toalett i anslutning till vägen som är fuktionshinderanpassade. Det fins ett flertalet flytbryggor och ett vindskyd vid sjön.


Fiskesätt

Spinn, flugfiske, bombarda och mete med agn tillåtet, dock får ej levande betesfisk användas.


Böljesjön


Är en fin liten sjö där enbart flugfiske är tillåtet.

Vid böljesjön finns ett vindskydd för övernattning.

Det finns fem st. kastbryggor, fikabord och några fina vadarställen.

Omgivningen består av barrblandskog och hyggen, sjön är bitvis vadbar.


Fiskesät

Endast traditionellt flugfiske tillåtet d v s med flugspö, fluglina, tafs och fluga. INGET annat.

Här hittar du oss


Rolf Gustavsson   0706-36 90 24

Jerker Andersson 0739-41 94 44

Kristian Sjögren   0737-66 25 31


E-post: styrelsen@abborresjon.se

Facebook: Abborresjöns fiske


Abborresjön f.v.f.

Box 3029

449 14 Alafors


Ranneberg, Kollanda

Älvängen 446 95


Bankgiro 378-9930Karta till sjöarna ligger under menyn Våra vatten


Information om försäljning av fiskekort fins under menyn Fiskekort 

GPS koordinater

Klubbstugan:

57 56’57.57”N 12 16’28.9”E


Kroksjön och Abborresjön: 

57 57’21.6”N 12 17’08.5”E


Ottersjön:     

57 57’22.3”N 12 18’22.7”E


Böljesjön:

57 54’41.0”N 12 14’40.2”E